Bærekraft

Sesong 1 ble i 2023 Miljøfyrtårn-sertifisert for grønne arrangement. Det er noe vi er veldig stolte av!

Sesong 1 jobber aktivt for å redusere negativ påvirkning på klima og miljø. Beslutninger vi tar skal skje i henhold til gjeldende lover og bestemmelser i vår bransje. Vi vil øke vår egen og våre kunders miljøbevissthet og velge løsninger som har så lite klimaavtrykk som mulig. Vi etterstreber å drive virksomheten vår på en nytenkende og miljøvennlig måte, og jobbe kontinuerlig for et trygt og varmt arbeidsfellesskap.

Vi forplikter oss til å:

-      Være pådriver for en mer sirkulær økonomi
-      Ha en trygg og hyggelig arbeidsplass som beskytter arbeidstakers rettigheter
-      Redusere klimagassutslipp til et minimum
-      Fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for våre underleverandører
-      Tenke nyskapende på hvordan vi produserer innhold, slik at vårt klimaavtrykk blir mindre
-      Jobbe for å holde sykefraværet i bedriften til på samme, lave nivå som tidligere år

Vi skal også:

-      Redusere mengden matsvinn
-      Redusere mengden avfall med 20% innen 2025
-      Redusere mengde flyreiser i jobbsammenheng
-      Redusere mengden taxireiser i jobbsammenheng

Tiltak for å innfri våre miljømål:

-      Tilby ansatte månedskort på kollektivtransport
-      Lage en forpliktende innkjøpsrutine med fokus på gjenbruk
-      Ha en åpen dialog med ansatte: Hva kan gjøres for å øke trivselen på arbeidsplassen?
-      Lage felles lunsj basert på antall personer til stede på jobb for å redusere matavfall
-      Aktivt gå inn for å holde kommunikasjon mellom ansatte innenfor arbeidstid, oppfordre til hvile/avkobling

Miljøleder

Solveig Larsen-Bryne
+47 41 29 36 16
solveig@seesong1.no

Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan vi sammen kan gjøre ditt prosjekt grønnere!